Soalan Lazim

1. Apakah tujuan KAD DISKAUN SISWA diwujudkan?
 • KAD DISKAUN SISWA diwujudkan bertujuan untuk membantu mengurangkan kos sara hidup pelajar-pelajar Institusi Pengajian Tinggi (IPT) awam dan swasta seluruh negara.
 • Inisiatif ini dilaksanakan bertitik tolak daripada cadangan yang telah dibentangkan oleh siswa dalam mesyuarat Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK) pada 21 November 2011 yang lalu.
 • Melalui KAD DISKAUN SISWA, para pelajar akan mendapat diskaun bagi pembelian barangan dan perkhidmatan terpilih, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarikat-syarikat yang mengambil bahagian.

2. Siapakah yang layak mendapat KAD DISKAUN SISWA?
 • Semua pelajar IPT awam dan swasta yang mengikuti pengajian jangka panjang peringkat sijil, diploma atau ijazah ke atas yang tempoh masanya 1 tahun dan ke atas layak mendapat KAD DISKAUN SISWA.
 • Terpakai bagi pelajar-pelajar IPT yang diiktiraf oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Kementerian Sumber Manusia (KSM), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian / Agensi lain yang berkaitan.

3. Berapakah berapakah bayaran yang dikenakan bagi mendapatkan KAD DISKAUN SISWA?
 • KAD DISKAUN SISWA diberi secara percuma kepada pelajar IPT warganegara Malaysia

4. Bagaimanakah pelajar boleh mendapatkan KAD DISKAUN SISWA dan berapakah bayaran yang dikenakan?
 • Pelajar tidak perlu membuat permohonan. KAD DISKAUN SISWA akan disalurkan secara automatik kepada pelajar melalui pihak pentadbiran IPT masing-masing.
 • Kementerian / Agensi / IPT berkaitan perlu mengemukakan maklumat pelajar yang lengkap kepada Bank Rakyat bagi membolehkan pelajar mendapat KAD DISKAUN SISWA. (Nama, No. KP, No. Matrik, Jantina, Nama IPT, Peringkat Pengajian, Tempoh Pengajian, Tahun Pengajian Semasa dan Tahun Tamat Pengajian).
 • KAD DISKAUN SISWA diberi secara percuma kepada pelajar IPT warganegara Malaysia. Caj RM2.00 akan dikenakan bagi setiap kad yang hilang / gantian.
 • Carta alir penyaluran KAD DISKAUN SISWA ialah seperti berikut:

 


5. Bagaimanakah pelajar boleh menggunakan KAD DISKAUN SISWA?

 • Pelajar hanya perlu menunjukkan KAD DISKAUN SISWA bersama-sama kad pelajar atau kad pengenalan bagi mendapat diskaun di premis-premis perniagaan yang mengambil bahagian.
 • KAD DISKAUN SISWA merupakan flash card dan bukan kad yang menawarkan mata ganjaran.Tempoh sah (validity) KAD DISKAUN SISWA ialah semasa tempoh pengajian pelajar sahaja.

6. Apakah syarikat yang menawarkan diskaun, berapakah kadar diskaun dan syarat-syarat yang dikenakan?
7. Apakah faedah yang diperolehi oleh syarikat yang menyertai KAD DISKAUN SISWA dan bagaimanakah syarikat lain yang berminat boleh menyertai KAD DISKAUN SISWA?
 • Penyertaan syarikat adalah di bawah program Tanggungjawab Sosial Korporat / Corporate Social Responsibility (CSR) syarikat masing-masing.
 • Kerajaan tidak menanggung sebarang perbelanjaan berkaitan penyertaan syarikat dalam inisiatif KAD DISKAUN SISWA
 • Syarikat yang menyertai KAD DISKAUN SISWA akan dilibatkan dalam program / acara promosi bersesuaian yang dijalankan oleh KDPNHEP dan Bank Rakyat berdasarkan persetujuan kedua-dua belah pihak.

8. Bagaimanakah syarikat-syarikat lain yang berminat boleh menyertai KAD DISKAUN SISWA?
 • Syarikat yang berminat untuk menyertai KAD DISKAUN SISWA perlu melengkapkan borang permohonan dan mengembalikannya kepada sekretariat KAD DISKAUN SISWA bagi proses selanjutnya
 • Carta alir penyertaan syarikat ialah seperti berikut:
   

Bilangan Pelawat

4,579,280


Sejak : 20 Ogos 2012       Pelawat Hari Ini : 12       Pelawat Minggu Ini : 50       Pelawat Bulan Ini : 128
Sesuai dipaparkan menggunakan Mozilla Firefox 44.0 atau Google Chrome 47.0 pada resolusi 1024x768. KPDNHEP@2018 Hak Cipta Terpelihara